2018. március 9.
Akkreditációs és sajtó szabályzat
A Ferencvárosi Torna Club Akkreditációs és Sajtó Szabályzata.

1. Az FTC hazai mérkőzéseire a sajtóbelépőjegyek és a fotósmellények igénylése mérkőzésről mérkőzésre történik.

 

2. Az FTC Labdarúgó Zrt. által szervezett minden, tehát magyar és nemzetközi, hivatalos és barátságos találkozó esetén sajtó akkreditációt igényelni kizárólag a www.fradi.hu online akkreditációs felületén lehet. Az akkreditáció időpontjáról a klub hivatalos közleményben ad tájékoztatást a klub saját médiafelületén, a www.fradi.hu oldalon legkésőbb az adott mérkőzés megkezdése előtti 72 órával. Az FTC a személyes adatokat az irányadó adatvédelmi előírásokkal egyezően harmadik félnek nem továbbítja. A határidők előtt és után érkezett akkreditációkat technikai okokból, az objektív és szubjektív körülményektől függetlenül, egy médium képviselőitől sem áll módunkban elfogadni.

 

Az akkreditáció menete

 

3. Egy platform maximum egy újságírót és egy fotóst akkreditálhat mérkőzésenként. A tudósítói helyek száma korlátozott, a klub ezért jogosult saját hatáskörben az igényeket rangsorolni. A jogosultak, amennyiben a klub által meghatározott keretszámon felül, annál több akkreditációt szeretnének igényelni, úgy az adott platform főszerkesztőjének vagy felelős szerkesztőjének, irányítójának, egyéb esetben a kiadói jogot birtokló társaságot képviselő személynek emailben a sajto@fradi.hu címre – a fent említett határidők figyelembe vételével – szükséges előzetesen jeleznie és írásban megindokolnia a plusz kérelmet. Az alkalomszerű indokláshoz kérjük mellékelni az FTC labdarúgócsapatáról készített korábbi publikációk bármelyikét pdf. vagy jpg. formátumban, online fórumok esetében a link megjelölése elegendő. A mérkőzésről készített publikációt (linkeket) pedig a találkozót követően ugyancsak kérjük elküldeni szintén a sajto@fradi.hu email-címre, abban az esetben, ha az akkreditált kérelemmel indokolta jelentkezését a fentiek alapján. Amennyiben az akkreditáció kérelmezője nem rendelkezik sem hazai szakmai szervezet által kibocsájtott, vagy egyéb nemzetközileg elismert sajtóigazolvánnyal, úgy akkreditációs kérelmét kizárólag a médium főszerkesztőjének kifejezett felelősségvállalása mellett, az újságíró, illetve a fotós bármilyen fényképes azonosító igazolványának beszkennelt másolata mellett tudjuk elfogadni. Az FTC, mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója korábban a klub hírnevét, üzleti és egyéb érdekeit sértő tartalmat tett közzé, osztott meg.

 

4. Az FTC, mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan akkreditációs kérelmet – indoklás nélkül - elutasítson, amelynek benyújtója a klub megítélése szerint nem a széles közvélemény, a szurkolók számára történő publikációs céllal kíván a sajtó részére fenntartott helyen tartózkodni. Az FTC, mint az adott esemény szervezője, fenntartja a jogot arra, hogy a határidőben benyújtott, előírásoknak megfelelő akkreditációs kérelmeket is – indoklás nélkül - elutasíthatja. Az FTC fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben a  rendelkezésre álló helyeknél többen jelentkeznek – az akkreditációs kérelmek elfogadásánál a klub jogos és méltányos érdekeinek elsődlegessége alapján, valamennyi körülményt figyelembe véve, mérlegeljen és hozza meg az adott sporteseménnyel kapcsolatos végérvényes döntését. Amennyiben fenti 3. és jelen pont szerint akkreditációra alkalmasnak bizonyulnak, az internetes média vonatkozásában csak azon honlapok munkatársai kaphatnak akkreditációt, amelyek a sportszervezet vagy a sportszövetség által meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Az internetes sajtótermékek akkreditálása során az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni. Az AIPS ajánlása alapján csak olyan internetes sajtótermék képviselője kapjonakkreditációt, amely:
a) legalább két éve működik (amennyiben ezt nem teljesíti, külön írásos bemutatkozásra van szükség);
b) része egy ismert, közismert médiavállalkozásnak;
c) az a személy, aki szerkesztőként végleges publikációs tevékenységet folytat, hivatásos újságíró, illetve;
d) az oldal látogatottsága eléri a Magyarországon ismert napilapos példányszámokat.

 

5. A sajtó munkatársainak akkreditációját legkésőbb a mérkőzést megelőző 3 órával be kell fejezni. A mérkőzés időpontjáig újabb akkreditációs igény nem fogadható be.

 

A sajtómunka a mérkőzéseken

 

6. A sajtó fentiek szerint akkreditált munkatársai a nevezett versenyrendszerekben megrendezésre kerülő labdarúgó-mérkőzésekre sajtóigazolvány (pl.: Magyar Sportújságírók Szövetségének tagsági igazolványa), az azt megerősítő akkreditációval, illetve az azonosíthatóságukat biztosító belépőjegy, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolással léphetnek be. A sajtóhelyre, a televíziós és rádiós kommentárok helyére, a sajtótájékoztató helyszínére csak akkreditáció útján lehet belépési jogot szerezni.

 

7. A sajtó számára fenntartott helyiségekbe a rendezők csak akkreditációval rendelkező személyeket engednek be. A belépés során átadott, az akkreditációt igazoló megkülönböztető jelzésnek biztosítania kell a belépési jogosultság könnyű azonosíthatóságát.

 

8. Az NB I-es mérkőzésekre a média munkatársain kívül akkreditálhat minden NBI-es sportszervezet egy média feladatot ellátó személyt (sajtóst vagy fotóst), valamint a klubnál regisztrált szurkolói közösség - amennyiben saját önálló internetes oldala(i) van(nak) - egy személyt.
Az akkreditálás feltételei:
a) az akkreditált személy kijelölését a sportszervezet köteles eljuttatni az Szövetséghez;
b) a kijelölés határozatlan idejű, de bajnokság közben is módosítható, a Szövetséghez történő bejelentési kötelezettséggel;
c) a sportesemények látogatásától eltiltott, kitiltott, kizárt személy nem akkreditálható;
d) a fenti akkreditáltakra is érvényesek a Szövetség szabályzatainak előírásai, és a média közreműködésével kapcsolatos főtitkári utasításban foglaltak;
e) amennyiben a szabályozókat valaki megszegi, akkor a sportszervezet, illetve a szurkolói csoport honlapja(i) elveszíti(k) az akkreditálási lehetőségét az adott bajnoki évre, de legalább 10 mérkőzésre, amely átnyúlhat akövetkező versenyévadra is.

 

9. Az akkreditált újságíróknak joguk van a számukra kijelölt munkahelyeket igénybe venni és ott dolgozni, ugyanakkor kötelesek a sportrendezvény látogatásával kapcsolatos szabályozást maradéktalanul betartani. Munkájuk során az MLSZ normái mellett az akkreditáció során megfogalmazott általános viselkedési, elhelyezkedési és munkavégzési követelményeknek is
kötelesek megfelelni. A szervező meghatározza, hogy a sajtó munkatársai milyen útvonalon közlekedhetnek, és hol folytathatják tevékenységüket.

 

10. A sportszervezet által akkreditált sajtósok kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely a labdarúgó sportág, az MLSZ és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét szolgálja. Amennyiben az akkreditált személyek a hivatalos személyeket, játékosokat,vezetőket, tulajdonosokat, stb. verbálisan vagy tettlegesen inzultálják, bántalmazzák, akkreditációjuk visszavonásáról azonnal intézkedni kell. Azt, aki a mérkőzés megtekintésének előzetesen meghatározott szabályait megszegi, a mérkőzésről el kell távolítani. Az eltávolított személlyel kapcsolatos információkat, illetve az eltávolítás okát minden esetben meg kell küldeni a biztonsag@mlsz.hu, illetve a press@mlsz.hu e-mail címekre. Amennyiben az eltávolítás alapja jogsértés, a rendező és a szervező köteles rendőri eljárást kezdeményezni. Az MLSZ az érintett média képviselőit tájékoztatja az esetről, és intézkedik a sajtó munkatársa belépési jogosultságának a felfüggesztéséről.

 

11. Az akkreditált tudósító újságírók a sajtóhelyen, a sajtótájékoztató helyszínén, valamint a vegyes zónában jogosultak a munkájukat elvégezni.

 

Fotósok

 

12. A fotósok a tudósítókhoz hasonlóan csak jogosultságuk igazolását és akkreditációjukat követően, a ruházat és csomagátvizsgálás után, munkavégzés céljából vehetnek részt az MLSZ versenyrendszerében megrendezett sportrendezvényeken.

 

13. A fotósok munkavégzésük során működésükkel nem zavarhatják a televíziós közvetítést, nem akadályozhatják az MLSZ hivatalos médiafelületeinek láthatóságát.

 

14. A fotósok az utasítás hatályában rögzített sportesemények esetében a sportlétesítményben a számukra kijelölt munkavégzési területre csak az MLSZ által kiadott mellényben léphetnek be. További mellények viselése csak abban az esetben indokolt, ha a sportszervezet részére nem, vagy nem elégséges számban került hivatalos öltözet biztosításra. A megkülönböztető ruházat a fotósok számára munkavégzés céljából megnyitott területekre történő belépésre nem jogosít.

 

15. A fotós a mellényt a belépéskor azonnal köteles felvenni, a mérkőzés során azt rendeltetésszerűen viselni. A fotós a mellényt a sportlétesítmény elhagyásakor, akilépéskor veheti csak le. A fotósnak a mellény száma alapján mindig azonosíthatónak kell lennie, kérésre kilétét mindig igazolnia kell. A szervező a rendező és a rendőrség helyszínen lévő képviselője, a biztosítás parancsnoka részére köteles az akkreditált fotósok listáját – a részükre biztosított mellény számának rögzítésével – a mérkőzés kezdete előtt átadni.

 

16. A mellények átadásakor a fotós köteles leadni fényképes sajtóigazolványát, vagy egyéb okmányát, amelyet a mellény visszaadásakor kaphat vissza, a sportszervezet képviselőjének pedig rögzítenie kell, hogy a fotós hányas számú mellényt vette fel a könnyű azonosítás érdekében. A mellénnyel rendelkező fotósok a mérkőzés előtt, a bemelegítés befejezése után a játékos kijáró mellett jobbra és balra,a játéktérig kifeszített kordonon kívül, a csapatok kivonulása és felsorakozása után pedig a vonalon kívül tartózkodhatnak. A csapatfotók elkészítése és a pénzfeldobás után kizárólag a két alapvonal mögött, az oldalvonalmellett pedig – amennyiben a pályamelletti terület erre lehetőséget ad – az alapvonal és a tizenhatos vonala közötti területen dolgozhatnak, mindkét esetben a reklámtáblák mögött. Fotós munkája gyakorlása során a pályára – a rendező által meghatározott esetektől eltekintve - nem léphet! Az alapvonal és a reklámtáblák közötti területre beléphetnek annyi időre, amíg elhelyezik a kapuk mögött az önkioldó kamerákat, majd elviszik azokat onnan. Ezek nem érintkezhetnek a hálóval, és nem takarhatják nagy felületen a reklámtáblákat. A fotósok nem dolgozhatnak a vegyes zónába, oda a belépésükre a mellény nem jogosítja fel őket. A fenti lehetőségeket a stadionok licencének kiadásakor az illetékes bizottság korlátozhatja, amennyiben a létesítmény azokra nem alkalmas. A fotósok, amikor a munkaterületükön tartózkodnak, a szurkolókkal nem tarthatnak kapcsolatot. A fotósok a játékosokat és a további hivatalos személyeket az eredmény és a tevékenységük miatt nem kritizálhatják.

 

17. A játékvezető és az ellenőrök –a technikai zónában jogosultan tartózkodó személyek kivételével – mindenkit felszólíthatnak a játéktér és a nézőtér közötti terület elhagyására, ha a körülmények ezt indokolttá teszik. Amennyiben a játékvezető vagy az ellenőr kérésének nem tesznek eleget, ő a mérkőzést megszakíthatja, illetve beszüntetheti. A szabályzatok rendelkezéseit megsértőket a mérkőzésekről el kell távolítani. Az eltávolítás tényét és annak körülményeit a Szövetség részére meg kell küldeni.

close
Facebook Youtube Instagram TikTok
Viber Spotify Linkedin